Identifiera företagets “vitala behov” och nå dina resultat 10x snabbare

Av Karl Jesper

september 1, 2020

företagande, tjäna mer pengar

Den entreprenöriella resan är på många sätt fantastisk, men också väldigt speciell. När vi startar så har vi ofta en väldigt tydlig bild av framtiden med personlig och finansiell frihet. Men denna frihet är det långt ifrån alla som uppnår, trots att det var anledningen till att vi startade från första början. Problemet är att vi kör fast. Istället för att uppnå en känsla av frihet så handlar det istället om att överleva. Frågan är “varför?”. Vilket leder oss till nästa fråga, “hur löser vi det?”. 

“Den största utmaningen för företagare är att veta vilken deras största utmaning är”. 
– Mike Michalowicz

Om du någon gång upplever att du helt plötsligt hamnat i ett läge med sjunkande försäljning, missnöjda kunder och hög personalomsättning..vad åtgärdar du först?

Standardsvaret brukar vara att man åtgärdar “allt”. Problemet är bara att detta inte fungerar då det endast kan finnas ett problem som i stunden är mest akut och har högst prioritering. Vet vi då inte vilket som är “rätt” problem att åtgärda, så är risken stor att vi försöker åtgärda “fel” problem vid fel tidpunkt. Vi behöver helt enkelt lista ut vilket det rätta problemet att fokusera på vid rätt tidpunkt är och sättet vi gör det på är att fokusera på “The Business Hierarchy of Needs” (framöver förkortar jag det BHN), eller förenklat: Företagets Behovstrappa. Denna modell togs fram av författaren och entreprenören Mike Michalowich. 

I det här inlägget kommer jag gå igenom vad denna behovstrappan innebär för dig som företagare. Samt hur du kan använda den för få klarhet och fokus över exakt vart du (just nu) bör lägga ditt fokus, så att du äntligen kan bli kvitt stress och frustration över att behöva släcka bränder och försöka “göra precis allting” trots att inget verkar fungera. 

Häng med!

Vad är Maslows behovstrappa (och vad har den med ditt företag att göra)?

För att förstå bakgrunden till BHN behöver vi först resa bakåt i tiden.

Två år före andra världskrigets slut skrev Abraham Maslow “A Theory of Human Motivation”, ett av de mest inflytelserika verken inom psykologin. Maslow menade att alla människors behov kan delas in i fem kategorier där varje kategori har en viss nivå av prioritering. Maslow var en stor förespråkare av det humanistiska och utgick ifrån att människan i grund och botten är god med en medfödd uppgift, det yttersta behovet, självförverkligandet. De fem behoven är enligt Maslow (1 är längst ner i trappan och 5 i toppen)

  1. Fysiologiska behov
  2. Trygghetsbehov
  3. Behov av gemenskap
  4. Behov av självkänsla
  5. Självförverkligande

maslows behovstrappa

Källa: https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/humanistiskt-perspektiv/maslows-behovstrappa/

Alla behoven kan existera samtidigt men behov i den högre kategorin kan inte uppfyllas för individen förrän de lägre placerade behoven uppfylls. En person kan röra sig fritt mellan stadierna vilket innebär att även om du nått toppen, så innebär det inte att du inte kan “trilla ner” till de lägre nivåerna igen.

Det fysiologiska behovet

Det första behovet, det fysiologiska, är basbehoven som vi behöver för att överleva. Mat, vatten, luft är nödvändiga behov som ligger i denna nivå. Men även sex, sömn, att röra på sig samt behovet att undvika smärta hittar vi här. Om inte de här behoven tillgodoses kan vi drabbas av sjukdomar, irritation, smärta, obehag, och därför strävar människan efter att så snabbt som möjligt tillfredsställa behoven. 

Trygghetsbehovet

Även kallat säkerhetsbehovet och handlar om att vara skyddad från fysiskt och psykiskt våld. Människor har ett behov av en stabil vardag med rutiner och regler för att inte känna ångest och rädsla. 

Behov av gemenskap

När trygghetsbehovet är uppnått så är nästa steg behovet av gemenskap och social kontakt med andra människor. Detta uppnås genom t.ex. mänsklig närkontakt med familj och vänner. Vi vill alla känna att vi är en del av något större än oss själva och så även om man lever ensam så behövs viss bekräftelse för att minimera känslan av ensamhet. Vi människor är flockdjur trots allt.. 

Behov av självkänsla

De tre första behoven kallas också bristbehov och ligger till grund för att människan ska må bra. Efter att behovet av gemenskap uppfyllts så vaknar nästa till liv, behovet av uppskattning och självkänsla. 

Självförverkligande

På den femte och sista nivån så ligger självförverkligande vilket går ut på att få bli den personen som mana anser sig vara ämnad att bli, så komplett som möjligt. Möjlighet att fullt ut få utveckla sina kunskaper och möjligheter. Detta behov kan ständigt förändras. 

Så vad har detta med ditt företag att göra?

Vi som människor agerar ofta instinktivt och våra behov är “hårdkodade” i oss. Säg t.ex. att du och jag sitter på en restaurang och diskuterar något väldigt filosofiskt på ett självförverkligande sätt. Vi har alltså uppnått och befinner oss just nu i den högsta nivån i Maslows behovstrappa. 

Men, om jag under vår konversation skulle sätta något i halsen skulle jag instinktivt åka ner till den första, fysiologiska, nivån i trappan. Jag behöver syret för att överleva.

Vårt företag fungerar på samma sätt. Det finns livsnödvändiga basbehov och det finns större “självförverkligande” behov. Basbehoven måste uppfyllas och om de inte gör det (motsvarande om jag skulle sätta i halsen) så måste verksamheten åka ner till de nivåerna och åtgärda det, innan det kan vandra upp för trappan igen. 

Men eftersom vi inte är neurologiskt, instinktivt, kopplade till vårt företag så är det inte säkert att vi ens är medvetna om att det händer. Så vi tror att vi ligger på en nivå 4, fast vi egentligen ligger på nivå 1. I andra fall så ligger vi kvar och jobbar på nivå 1 trots att denna redan uppfyllts och vi egentligen borde fokusera på nivå 2. 

Så BHN fungerar som en kompass för att identifiera vilket område i företaget som du behöver fokusera på just nu. BHN hjälper dig identifiera vart ditt “vitala behov” finns (mer om detta längre fram). Så du kan agera på det som har störst inverkan på dina resultat här och nu.

Se det som att du ska bygga ett höghus. Du börjar med grunden. När den är på plats bygger du våning 2, sedan våning 3 osv. Du börjar inte genom att försöka bygga våning 7, sedan taket och sedan våning 2 i slumpmässig ordning. Varje våning måste bygga på nivån under och varje nivå måste vara stark nog att klara av våningarna som kommer ovanpå. 

Låt oss titta på originalet, “The Business Hierarchy of Needs”

business hierarchy of needs

Källa: https://fixthisnext.com/ 

I Maslows behovstrappa så utgör det första steget de livsnödvändiga fysiologiska behoven såsom syre, mat och vatten. I BHN så är motsvarigheten försäljning och cash flow. Dessa är livsnödvändiga för att vårt företag ska överleva och befinner sig således på den första nivån.

Profit (vinst)
Nivå 2 handlar om att skapa stabilitet och hållbarhet genom att säkerställa att vi går med vinst. Många företag fokuserar endast på försäljningen utan att inse att man har problem med lönsamheten. Därför är det viktigt att vi bakar in detta i varje transaktion vi genomför. Vi behöver ett system för att skapa lönsamhet i vår verksamhet. 

Order (ordning)
Nivå 3 handlar i BHN om din organisation och hur effektiv den är. Tanken här är att allt eftersom ditt företag växer så ska det bli mer organiserat och kunna stå “på egna ben” och fungera utan att vara beroende av dig.

Impact (påverkan)
I den fjärde nivån skiftar fokuset från skapande till påverkan och detta görs genom transformation. Nivån handlar om hur företaget hjälper till att transformera dess kunders och klienters liv.

Legacy (arv)
Hur vill du att ditt företag ska leva vidare efter att du inte finns längre? Det är vad den sista, femte, nivån handlar om. Det är här du designar ditt företag för varaktighet och fokuserar på det arv, och den påverkan, som du vill att ditt företag ska ha långt efter det att du lämnat jordelivet. 

Hur du tar reda på vilket ditt vitala behov är

Nu när du vet att du kan använda BHN som en kompass för att styra ditt företag mot den vision du hade från början. Hur tar du då reda på vilken nivå du ska fokusera? Vart finns det “vitala behovet”?

Steg 1: Inom respektive nivå i BHN så bockar du av de grundbehov som företaget uppfyller i dagsläget. Om du är osäker eller inte vet så bocka inte i den.

Steg 2: Utvärdera vilken den lägsta nivån i BHN är som har grundbehov som du ej bockat i och som således ej uppfylls i företaget i dagsläget. Så om du har grundbehov som inte bockats i på sales, order och legacynivån så notera vilken den lägsta av dom är. I detta fallet sales. Av de grundbehoven som du identifierat på denna lägsta nivån, vilket är det viktigaste att lösa just nu? Notera detta. 

Steg 3: Ta fram mätbara lösningar för det behov du nyss noterat. Implementera dessa tills grundbehov är uppnått. 

Steg 4: Med det första grundbehov fixat, gå igenom steg 1 – 3 igen för nästa grundbehov som du identifierat. Fortsätt att upprepa denna process för att framöver kunna navigera svårigheter, maximera möjligheter och kontinuerligt skala upp ditt företag. 

Grundbehoven på respektive nivå

Vilka är då själva grundbehoven som som måste uppfyllas på respektive nivå för att du ska kunna klättra till nivån ovanför? Jag skulle kunna skriva ett helt avsnitt till om detta men som tur är så finns det ett smart gratis analysverktyg online som beskriver vilka respektive behov är. Men som dessutom hjälper dig att analysera din nuvarande situation och visar dig vilket ditt vitala behov är för tillfället! Testet är skapat av mannen bakom BHN, Mike Michalowich, och du hittar det här -> https://eval.fixthisnext.com/

Glöm inte att kommentera med vilket resultat du fick när du genomfört testet 🙂 

Sammanfattningsvis

När något inte fungerar i vår verksamhet tänker vi ofta instinktivt att vi måste sälja mer. När vi i själva verket kanske istället behöver en process för att förbättra marginalerna eller utveckla den interna kompetensen. Du kanske tror att du har impact och ligger i den högsta nivån legacy(nivå 5), fast du i själva verket inte har effektiviteten att understödja det med. 

Genom att använda BHN har du nu ett effektivt verktyg i din verktygslåda för att kunna analysera och säkerställa att du uppfyller alla grundbehoven på en viss nivå innan du klättrar till nästa. 

Du har kanske noterat att det i bilden ovan står “GET” bredvid de tre första nivåerna och “GIVE” bredvid de två sista? Vi får ofta höra att du “måste ge för att kunna få”. Men enligt BHN så måste du först se till att få för att i ett senare skede kunna ge. Vad detta innebär är att du måste få in försäljning och intäkter i företaget, du måste gå med vinst och du måste ha en effektiv organisation. När du har den grunden på plats har du sedan förutsättningar för att på det högsta nivåerna jobba med transformation genom påverkan samt säkerställa att företaget lever vidare i generationer genom arvet som du lämnar efter dig. 

Kom också ihåg att ditt företag är “levande”. Du kommer alltså upptäcka att du i perioder rör dig mellan nivåerna beroende på vilka utmaningar du står inför. Det är fullt normalt och en naturlig del av att ditt företag utvecklas. Håll dig till grunderna, följ BHN så är jag övertygad om att ditt företag kommer att utvecklas och leva vidare i generationer.  

Karl Jesper

About the author

Jag har gått från självlärd affiliatemarknadsförare till att omsätta hundratals miljoner online för mina arbetsgivare. Jag vill nu dela med mig av den kunskap jag samlat på mig under åren för att hjälpa andra företagare tjäna mer och samtidigt stressa mindre i vardagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Få Tillgång Till 95% Av Mina Bästa Strategier Som Hjälper Företagare Tjäna Mer & Stress Mindre. Gratis!